JUDr. Terézia Ďatková (r. Krohová)

Advokátka
Sídlo: Moyzesova 28, 010 01 Žilina
Kancelária: M. R. Štefánika 64, 010 01 Žilina
Mobil: +421 (0)911 292 591
E-mail: datkova@advokatzilina.eu

JUDr. Ivana Tomkowa

Spolupracujúca advokátka
Sídlo: Pietna 1, 010 04 Žilina
Kancelária: Kvačalova 1, 010 04 Žilina
Mobil: +421 (0)903 358 859
E-mail: itomkowa@gmail.com